Rozkład jazdy do wydruku

Infor­ma­cji o rozkładzie jazdy udziela dys­pozy­tor MZK – nr tele­fonu 33 814 34 09

Wykaz linii komunikacyjnych
Wykaz linii komunikacyjnych

25

Kierunek: Osiedle Sarni Stok (Warsza­wska Dworzec)

Kierunek: Maza­ń­cow­ice Spółdzielnia

pozostałe przys­tan­ki na trasie wyjazdu/zjazdu z zajezdni

UWAGA! Linia kur­su­je do 31 maja 2024 r. Od 1 czer­w­ca 2024 r. kursy real­i­zowane jako linia nr 53.

Infor­ma­cji o rozkładzie jazdy udziela dys­pozy­tor MZK – nr tele­fonu 33 814 34 09